Klachtenregeling

Agens hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is mensenwerk. Hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, er kan iets misgaan of een klant kan ontevreden zijn over de dienstverlening. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Agens een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van Agens.

Je kunt het Klachtenreglement downloaden. Klik op ‘Download Klachtenregeling’ hiernaast.

Indienen van klachten

Klachten kunnen zowel via deze website als schriftelijk en telefonisch worden ingediend.

Postadres

Agens
T.a.v. de Ombudsman
Anne Frankplein 12
5122 CB Rijen

Download Klachtenregeling

Waarmee kunnen wij jou of jouw bedrijf  verder helpen?

CONTACT ONS