Outplacement

Tijdens een outplacement-traject helpt Agens de werknemer om zelf de regie te voeren en de eigen toekomst pro-actief vorm te geven.

Outplacement

Als de werknemer in staat is om tijdens de outplacement-procedure aan te geven wat hij/zij wil, wat belangrijk voor hem/haar is (behoeften) en wat concreet van de werkgever verwacht wordt in deze fase, is een constructieve en oplossingsgerichte samenwerking tussen de medewerker en de werkgever mogelijk. Een realistisch en onderbouwde verwachting vanuit de medewerker, stelt de werkgever In staat op maat aan te sluiten. Daar hebben beide partijen baat bij!

Wij bieden outplacement-trajecten aan voor:

  • Medewerkers met een (schijnbaar) onoplosbaar arbeidsconflict.
  • Medewerkers geconfronteerd met de persoonlijke gevolgen van een re-organisatie binnen het bedrijf.
  • Medewerkers die boventallig zijn verklaard.
  • Mensen die voelen dat ze zijn vastgelopen in hun carrière.

In het outplacement-traject is oog voor fases die – afhankelijk van de situatie – intensief doorlopen worden:

  • Verwerking | Arbeidsconflicten, ontslag, re-organisatie, loslaten van het bekende, rouwverwerking.
  • Zelfonderzoek | Je moet goed weten wat je wilt in je nieuwe functie: “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik”.
  • Sollicitatietraining | Aandacht besteden aan de wijze van solliciteren, cv opstellen, presentatie.
  • Jobhunten | Agens beschikt over een breed netwerk waar gebruik van wordt gemaakt.

Spreekt onze OUTPLACEMENT-aanpak jou als werkgever aan?

Neem hier contact op met ons!

CONTACT ONS