Tweede spoor

Agens ontzorgt werkgevers door haar  gezonde kijk op verzuim en re-integratie.

Tweede spoor

De job/verzuim coach kan tevens optreden als casemanager en werkt samen met jou en jouw medewerker aan de kortste weg naar een terugkeer in werk. Dit kan zowel in het eerste spoor als tweede spoor. Het voordeel hiervan is dat de job/verzuim coach jouw medewerker kent vanaf het begin van het ziekteproces en daardoor snel kan schakelen. Wij bieden het volgende aan:

  • Eerste spoor begeleiding door een jobcoach, met behulp van de jobcoach kan de medewerker terugkeren in eigen of aangepaste functie.
  • Samen met jou kijken we naar de volledigheid van het dossier.
  • Tweede spoor traject gericht op werk buiten de organisatie.
  • Jobcoaching tijdens bij terugkeer in eigen functie.


Agens heeft job/verzuimcoaches die jou en jouw medewerker tijdens het gehele traject kunnen adviseren en begeleiden.

Wij kunnen je adviseren hoe het verzuimproces in te regelen, zodat in een vroegtijdig stadium al uw ziektedossiers voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor wordt voorkomen dat in een later stadium dossiers moeten worden ‘gerepareerd’. Als er redenen zijn die ons doen veronderstellen dat de Poortwachter-procedure bij lopende dossiers niet conform is verlopen, zullen wij je hierin adviseren om alsnog correcties uit te voeren.

De trajecten van Agens worden gekenmerkt door maatwerk en individuele begeleiding. Onze professionals kunnen goed de vertaalslag maken van zieke medewerker naar re-integratie en bieden gerichte hulp. Door oog te hebben voor de mensen en mogelijkheden zijn wij in staat voor iederéén de juiste plek te vinden.

Wij bieden 1e spoor begeleiding aan voor medewerkers die:

  • Hulp nodig hebben met terugkeer in eigen functie.
  • Hulp nodig hebben met het bepalen van de richting van hun loopbaan.
  • Dreigen uit te vallen.

Wij bieden 2e spoor begeleiding aan voor medewerkers die:

  • Tijdens het 1e spoor wordt aangeraden om ook het 2e spoor in te zetten.
  • Een arbeidsdeskundig onderzoek hebben gehad met het advies een tweede spoor traject in te gaan.

Zoek je gedegen advies en professionele begeleiding voor jouw medewerkers?

Neem dan contact op met Special Products Agens!

CONTACT ONS